Izbori u Mjesnim odborima Kupjak, Stari Laz i Stara Sušica

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 7. travnja 2022. godine, donijelo je O D L U K U o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Ravna Gora. Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. svibnja 2022. godine u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.

Temeljem članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine”, broj 144/12,
105/15 i 98/19), pozivaju se birači s prebivalištem na području Općine Ravna Gora
da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.
Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih
u registar birača u Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu i upravljanje imovinom, Matičnom uredu Delnice, Trg 138. brigade HV br. 4, svakim radnim danom u vremenu od 8,30 do 14,00 sati. Zahtjevi se mogu podnositi zaključno do srijede, 04. svibnja 2022. godine. Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://biraci.qov.hr/RegistarBiraca/ putem OIB-a ili MBG-a i prezimena.

Izvor: http://www.ravnagora.hr/product/1703/odluka-o-raspisivanju-izbora-za-clanove-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-opcine-ravna-gora