Kako unaprijediti turizam i zadržati mlade ljude u Ravnoj Gori

Na sjednici Općinskog vijeća Ravne Gore, usvojeno je Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Ravna Gora za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine.

Općina Ravna Gora planira daljnji rast i razvoj ovoga kraja s posebnim naglaskom na razvoj turističkih sadržaja i demografsku obnovu. S tim ciljem Općina otkupljuje zemljišta kako bi ih darovala mladim ravnogorskim obiteljima za izgradnju kuća. Osim toga, Općina je već započela otkupljivanje nekretnina za potrebe izgradnje sanjkališta “Bajt”.

Općina Ravna Gora smještena je u Gorskom kotaru koji je jedna od mikroregija Primorsko-goranske županije. Na navedenome području primjenjuju se posebni zakoni kao što je Zakon o brdskoplaninskim područjima. Tim Zakonom uređuje se poseban pristup razvoju i okvir za provedbu mjera koje ublažavaju poteškoće izazvane specifičnim uvjetima za rad i život na tom području. Rezultati popisa stanovništva iz 2021. godine ne pokazuju pozitivne rezultate, naime broj stanovništva se smanjuje te je demografska slika sve lošija.

Prema zadnjem popisu stanovništva Općina Ravna Gora broji 2047 stanovnika što je za 383 stanovnika manje u odnosu na 2011. godinu. Nadodamo li tome i indeks razvijenosti koji je nerealan za ovo područje, mogućnosti razvoja su sve manje i manje. Upravo stoga je Općina Ravna Gora definirala Mjere i aktivnosti u provedbenom programu kojima bi se ostvario rast i razvoj Općine, odnosno bolji standard njenih mještana. Na području Općine nalazi se osnovna škola, dvije područne škole, školska sportska dvorana, dječji vrtić, dom zdravlja, ljekarna, pošta, kuglana, mali hotel, dva restorana, opskrba živežnim namirnicama i robom široke potrošnje, benzinska postaja te su na taj način neke osnovne životne potrebe zadovoljene. Općenito standard življenja je znatno niži u odnosu na primorski dio županije te su i uvjeti života znatno otežani.

U Ravnoj Gori nema prirodnih atrakcija kao što su spilje, jezera i rijeke, ali ima dovoljno ideja za uređenje i razvoj, povećanje turističkih atrakcija i najvažnije od svega postoji cilj kojim se želi mladim obiteljima pokloniti zemljište za gradnju kuća i tako im pružiti priliku da osnuju svoj dom i ne napuštaju ravnogorski (k)raj.

Izvor: Općina Ravna Gora.