Komunalac Delnice pripaja se VIK-u Rijeka

Komunalac – vodoopskrba i odvodnja Delnice uskoro će biti pripojen Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija Rijeka – VIK Rijeka.

Delnički Komunalac pruža svoje usluge na području općina Delnice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Skrad, Brod Moravice i Ravna Gora. Državna tijela donijela su odluku da se sadašnjih 150 komunalnih društva svede na 41. Odluku su obrazložili time da manja postojeća komunalna poduzeća  nisu opremljena niti kadrovski niti tehnološki za kvalitetan rad. Na temelju te odluke Komunalac Delnice se pripaja VIK-u Rijeka.

Neki goranski čelnici nisu u potpunosti zadovoljni tom odlukom. Jedan od komentara je da VIK Rijeka ne ulaže dovoljno u manje općine na kojima trenutno djeluje.

Kako će se povezivanje odraziti na krajnje korisnike, na sve nas, to ćemo tek saznati.

Izvor: Novi list