Likovne radionice u Brvnari u Tršću

Svaku subotu u mjesecu ožujku od 15:00 do 18:00 sati, u Brvnari u Tršću,održat će se  likovne radionice.

Prijaviti se možete do 22.02.2023. Sandra Žagar; mob: 098/ 96 77 109, mail: sandra.zagar@hotmail.com

PROGRAMSKA STRUKTURA
Izvori koje koristim kao informacije o likovnom jeziku i povijesti umjetnosti; Marijan Jakubin: Osnove likovnoga jezika i likovne tehnike, Maria Carla Prette, Alfonso De Giorgis: Povijest umjetnosti od početaka do naših dana, a koristim i vlastita saznanja, iskustva i spoznaje.
PRVA LIKOVNA RADIONICA
-Motivacijski uvod i upoznavanje. Upoznavanje sa terminom što je likovni jezik i sa likovnim elementom točka. Kratki pregled kroz povijest umjetnosti; paleolit i neolit. Stvaranje paralela između likovnog jezika i povijesnih termina/razdoblja/konteksta.
-Praktični rad sastojao bi se od crtanja u tehnici olovke, ili kamijske olovke, na papiru, najbolje hameru, ili običnom uredskom papiru A4 formata, ili papiru iz školske mape… Motiv bi bio Mrtva priroda. Rješavanju likovnog zadatka prišlo bi se isključivo putem likovnog elementa točke, znači crtalo bi se točkama, u smislu crtanja predmeta i kompozicijskog odnosa među predmetima. Element točka varirao bi se u crtačkom pristupu.
DRUGA LIKOVNA RADIONICA
-Motivacjski uvod sastojao bi se od upoznavanja sa likovnim elementom crta. Pogled kroz povijest umjetnosti; renesansa. Stvaranje paralele između likovnog jezika i povijesnih termina/razdoblja/konteksta:
-Praktični rad sastojao bi se od crtanja motiva na temelju fotografije ili fotokopije, printa i slično, na medij papira, ili platna, (ovisno o dogovoru), putem sustava mreže. Znači, crtanje prema fotografiji putem sustava mreže.
TREĆA LIKOVNA RADIONICA
-Motivacijski uvod; likovni element boja. Povijest umjetnosti: umjetnost 19. – tog stoljeća, impresionizam. Stvaranje paralele između likovnog jezika i povijesnog razdoblja/konteksta.
-Praktični rad sastojao bi se u upoznavanju sa slikanjem u tehnici akril i klasičnim tonskim pristupom gradnji slike, počevši od lokalnog tona, do svjetlijih i tamnijih ploha na slici, tonskim miješanjem boja, na paleti, bijelom, crnom i ostalim bojama.
ČETVRTA LIKOVNA RADIONICA
-Motivacijski uvod: likovni element ploha. Povijest umjetnosti: umjetnost 20. i 21. stoljeća, konceptualna umjetnost i postmodernizam. Stvaranje paralele između likovnog jezika i povijsnog razdoblja/konteksta.
-Praktični rad sastojao bi se u radu na slici i detaljnoj razradi likovnog problema, do slike kao završnog umjetničkog proizvoda, u kontekstu problema koji smo počeli učiti i rješavati u trećoj likovnoj radionici.
Uvidi i informacije o likovnom jeziku i terminima iz povijesti umjetnosti bili bi izloženi na temelju osnovnih informacija, uvida i objašnjenja, kao svojevrsni inspiracijski i motivacijski impulsi.
 
Voditelj radionice: Andrej Zbašnik