Natječaj za haiku poeziju

Udruga „Goranski koraci“ Delnice, Grad Delnice, TZ Gorski kotar i PGŽ raspisuju natječaj za deveti susret haiku pjesnika – Crni Lug 2023 godine.
 
NATJEČAJ ZA HAIKU POEZIJU
Jezik: Hrvatski književni jezik
 
Teme:
 
PTICE – zaštićene ptice Risnjaka i Gorskog kotara ( ptice gnjezdarice, boje perja, kljunovi, staništa i način života, karakteristike, pjev i glasanje, briga o opstanku i zaštiti „ukrasa prekrasnih krajolika Gorskog kotara (D.Rucner 1981), i ostalo
 
PODNOŽJE RISNJAKA – posebitosti i biser ljepote trolista Grada Delnica. Jedna od mnogih neriješenih zagonetki krša, najdublje hrvatsko vrelo, izvor Kupe , poučna staza Leska, naselje Crni Lug (interpretacijski centar „Skriveno blago Risnjaka“)-tradicija i nasljeđe crnoluškog kraja, Pesniki-zvončari, izrada šindre, tradicija staklarstva, pilanarstva, obrade željeza) i ostalo
 
Kategorije ( neobjavljeni radovi):
Haiku za odrasle autore
Haiku za učenike osnovnih škola
Likovni radovi učenika-neobjavljeni ( na zadane teme)
 
Forma:
Dobrodošle su tradicionalne i moderne forme haikua
 
Font (obavezno):
Times New Roman, veličina fonta 12, bez prorede ( ne boldati, ne pisati ukrašenim ili podcrtanim slovima, pisati klasičnim, normalnim word postupkom)
 
Broj radova:
Najviše tri neobjavljena haikua za svaku od dvije teme
 
Rok dostave radova:
Poštanski pečat 28. veljače 2023. a za učenike 31. ožujka 2023. godine
 
Adresa za dostavu radova:
gorancica56@gmail.com ili udruga „Goranski koraci“ S.S.Kranjčevića 12, 51300 Delnice
 
Nagrade:
Dodijeliti će se jedna prva, dvije druge i tri treće nagrade za svaku temu ( Ptice i podnožje Risnjaka) odnosno kategoriju (odrasli autori i učenici). Kod likovnih radova nagraditi ćemo tri najbolja rada na obje teme, a ostali radovi, prema odabiru, bit će zastupljeni u zborniku.
 
Podaci o članovima prosudbenog povjerenstva biti će objavljeni nakon završenog natječaja i odabranih radova.