Nesukladni uzorci vode za piće u Fužinama

SUKLADNI UZORCI

Dana 03.11.2022. ponovljeno je uzorkovanje i analiza vode za ljudsku potrošnju u mjestu Fužine. Ispitivanjem mikrobioloških pokazatelja dokazano je da voda zadovoljava uvjete  Pravilnika o prametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, NN 39/2020). Povišena koncentracija slobodnog rezidualnog klora rezultat je pojačane dezinfekcije vodoopskrbnog sustava u smislu osiguranja zdravstvene ispravnosti vode koja je bila mikrobiološki onečišćena.

Nakon uspješne dezinfekcije, koncentracija slobodnog rezidualnog klora je spuštena na dozvoljenu vrijednost reguliranu Pravilnikom (NN 125717, NN 39/20).

NESUKLADNI UZORCI

Dana 27.10. 2022. nakon uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju u mjestu Fužine utvrđeno je da je uzorak NESUKLADAN odredbama Pravilnika o prametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, NN 39/2020) zbog mikrobiološkog onečišćenja. Obzirom da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi pili takvu vodu, preporuka je prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski učinak.

Ovo je potrebno provoditi dok se ponovljenim uzorkovanjem ne potvrdi zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

Izvor: NESUKLADNI UZORCI | ZZJZPGŽ (zzjzpgz.hr)

Preporučuje se preventivno prokuhavanje vode za piće u svim mjestima koja se opskrbljuju vodom iz vodoopskrbnog  sustava Fužine (Fužine, Lič, Plase, Melnice…)