Novi članovi Stožera civilne zaštite Ravne Gore

U službenom glasilu Općine Ravna Gora objavljena je odluka o imenovanju novih članova Stožera civilne zaštite Ravne Gore.

Općinski načelnik Općine Ravna Gora na 38. kolegiju Općinskog načelnika održanom 18. ožujka 2022. godine, donio je odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera Civilne zaštite Općine Ravna Gora.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Ravna Gora imenuju se:
1. FRANJO MANCE, viši referent – komunalni redar – Načelnik Stožera,
2. KRISTINA MRLE, referentica za opće poslove – zamjenica načelnika Stožera,
3. DALIBOR PODOBNIK, direktor „Turmina“ d.o.o. Ravna Gora – član,
4. NENAD POLJANČIĆ, djelatnik Hrvatskih šuma, Uprave šuma Delnice – član,
5. DRAŽEN KREPENC, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Ravna Gora – član,
6. ANITA JURKOVIĆ JAKOVAC, liječnica, Ordinacija opće medicine Ravna Gora,
7. BRANKO GLAD, Načelnik PP Delnice – član,
8. ŽELJKO ŠPORER, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje PUZS Rijeka,
član,
9. BRUNO STIPANIČIĆ, zaposlenik HGSS – Stanice Delnice, član,
10. BORO TOMIĆ, direktor Komunalca d.o.o. Delnice – član,
11. KARLICA KRULIĆ, predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Delnice, Ogranak Ravna Gora.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite obavljati će Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora.

Izvor: ravnagora.hr