Općina Ravna Gora još nije objavila službeni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi i sportu

Općina Ravna Gora još nije objavila službeni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi i sportu za 2022. godinu. Prošle godine, javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga te javnih potreba u kulturi i sportu za 2021. godinu objavljen je već 9. veljače i bio je otvoren do 12. ožujka 2021. godine.

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2021. godine donijelo je Proračun Općine Ravna Gora za 2022. godinu i projekciju za 2023. i 2024. godinu. U tom proračunu je, za program javnih potreba u kulturi u 2022. godini, predviđeno 154.120,00 kn za sufinanciranje rada udruga u kulturi. Za program javnih potreba u sportu, predviđeno je 250.960,00 kn za sufinanciranje rada udruga u sportu u 2022. godini.

Iako su sredstva planirana za financiranje javnih potreba na području kulture i sporta, kao i društvenih potreba, udruge nestrpljivo očekuju objavu javnog natječaja kako bi mogle planirati aktivnosti od interesa za opće dobro Općine Ravna Gora.

U međuvremenu su neke općine i gradovi objavili i rezultate natječaja pa tako i Grad Delnice.

Grad Delnice, 7. travnja objavio je rezultate Natječaja za financiranje Javnih potreba iz Proračuna Grada Delnica u 2022. godini. Rezultate natječaja za Grad Delnice možete pogledati OVDJE.