PGŽ ulaganjima u školstvo potiče razvoj Gorskog kotara

Na području Gorskog kotara nalazi se 38 školskih objekata o kojima skrbi Primorsko-goranska županija. Za provedbu kapitalnih projekata u razdoblju od 2013. do 2022. godine Primorsko-goranska županija je ukupno uložila 10,5 milijuna kuna. Dodatno, u navedenom je razdoblju za opremanje osnovnih i srednjih škola izdvojila 2,5 milijuna kuna, a za investicijsko održavanje 8,6 milijuna kuna.

Primorsko-goranska županija organizira poseban prijevoz učenika putnika za osnovne škole na području Vrbovskog i Delnica, čiji troškovi iznose 826.000,00 kuna. Istovremeno, zbog loše prometne povezanosti udaljenih naselja i visokih troškova prijevoza, Primorsko-goranska županija za svih deset goranskih osnovnih škola organizirala prijevoz kombi vozilima, jedinstven u Hrvatskoj.
Od 2002. godine, kada je i uspostavljen takav oblik prijevoza osnovnoškolaca, Primorsko-goranska županija je financirala nabavu 23 kombi vozila za svih deset osnovnih škola na području Gorskog kotara u iznosu od oko 4,1 milijun kuna uz dodatno financiranje troškova korištenja kombi vozila u iznosu od 500.000,00 kuna.

Posebno se vodi računa u izdvajanjima u školske programe iznad zakonskog standarda. Radi se o programima Školskog kurikuluma, produženog boravka učenika putnika i odlaska učenika na natjecanja. Financiranjem programa Školskog kurikuluma zadovoljavaju se različite potrebe i interesi učenika, čime im se omogućava stjecanje znanja i umijeća izvan redovite nastave prema individualnim sklonostima, za što je od 2013. godine uloženo 5 milijuna kuna za učenike i škole na goranskom području.

Važno je istaknuti i projekt Sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama kroz koji je Primorsko-goranska županija od 2013. godine financirala rad 53 pomoćnika u nastavi u školama Gorskog kotara iz županijskih izvornih sredstva i europskih sredstava Kohezijskog fonda u iznosu od 2,4 milijuna kuna.

Izvor: https://www.pgz.hr/objave/primorsko-goranska-zupanija-kontinuiranim-ulaganjima-u-skolstvo-potice-razvoj-gorskog-kotara/