Pustna društva Grada Čabra pozivaju vas na maškarane zabave

Šklompau, tradicija, običaji i zabava za sve ljubitelje petog godišnjeg doba

Maškarana zabava na području Grada Čabra započela je 2. veljače 2023. primopredajom ključeva grada maškarama. Dva dana nakon primopredaje ključeva u Tršću je održana tradicionlan predstava Pustnog društva “Larfa”.

Od 5. veljače pa sve do 21. veljače na području grada Čabra održat će se mnogobrojne zabave pod maskama za djecu i odrasle sve do vraćanja ključa grada koji je planiran 21. veljače 2023. u Plešcu u Domu Kulture, u 17:00 sati,… ali tko zna, možda se maškare predomisle pa odluče zadržati ljučeve grada cijelu godinu 🙂