Udruženi Gorski kotar pokreće prijavu projekata na natječaj EU fondova

Današnja objava u Novom listu o tome kako se sedam goranskih mjesta udružilo i složno pokreće prijavu projekata za razvoj goranske turističke infrastrukture i više je nego pozitivan pomak za Gorski kotar. Pogotovo u trenutku kad je država prepolovila sredstva državnog proračuna koja su bila namijenjena za goranske općine i gradove (nadamo se samo da to neće utjecati na finaciranje kulturno, sportskih i zabavnih događanja kojih je i ovako premalo u Gorskom kotaru).

U planu udruženog projekta su kandidature Centra za posjetitelje u Kamačniku, uređenja Vrbovske poljane kao biatlonskog i skijaškog centra, skradskog vidikovca Perić, šetnice u Staroj Sušici i Alpine centra na lokaciji Plase kod Vrata, tzv. Učiteljske zgrade u Lokvama te rekreativne zone Japlenški vrh. (Novi list).

Projekti su skoro spremni za prijavu na natječaj EU fondova, a nositelj zajedničkog projekta bi trebala biti Primorsko-goranska županija.

Da novaca u EU ima to znamo, ali najvažnija je kvalitetna priprema dokumentacije i umjesto da svatko brine samo o sebi bilo je potrebno udružiti se i složno krenuti u realizaciju razvoja goranske infrastrukture i ne samo na ovom projektu već i u buduće.

Ovo me podsjetilo na jedan razgovor od prije par godina s jednim čelnikom u malom primorskom mjestu. Rekao je da se oni pred izbore  bore svako za sebe, ali kad izbori prođu zajedno rade na razvoju mjesta bez obzira kojoj političkoj strani pripadaju. Nasmijao se i dodao, a tko će nam pomoći ako si sami ne pomognemo. 😀

Ako se čelnici gradova i općina mogu udružiti onda svojim primjerom mogu pokazati i političkim strankama i mještanima koliko je lakše postići cilj kad su svi složni. Udruženi i složni lakše možemo pokazati koliko je važan razvoj Gorskog kotara za cijelu Hrvatsku. Udruženi i složni možemo lakše dokazati mjesnim, gradskim i županijskim institucijama koliko je nužno financirati kulturne, sportske i zabavne aktivnosti koje se događaju u ovome kraju. Lakše možemo dokazati i državnim institucijama koliko je potrebno ulagati u Gorski kotar. Ne samo pričati i obećavati već i realizirati projekte koji su neophodni za turističku ponudu zelenog srca Hrvatske, kako svi volimo nazivati Gorski kotar.

Pokreni se sam pa će ti i drugi pomoći 🙂