Županija sufinancira programe “Putovima Frankopana”

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, raspisao je Javne pozive za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga i umjetničkih organizacija te lokalne samouprave u cilju održivog razvoja Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana.

Jednodnevni i višednevni programi, projekti i manifestacije udruga i umjetničkih organizacija su aktivnosti koje su sadržajno inspirirane isključivo Frankopanima i frankopanskim temama s ciljem promidžbe i nadogradnje Rute, sadržavaju autohtonu priču o Frankopanima i interpretiraju KTR Putovima Frankopana.

Pravo na podnošenje prijava imaju i jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze lokaliteti KTR Putovima Frankopana, odnosno prijavljene manifestacije moraju se odvijati na području najmanje jedne od dvadeset lokaliteta KTR Putovima Frankopana.

Rok prijave je 24. ožujka 2023. godine, a više o informacija o javnim pozivima dostupo je na POVEZNICI.

Izvor: Objavljeni Javni pozivi za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u cilju održivog razvoja KTR “Putovima Frankopana”