Domaći proizvodi u Gorskom kotaru

Grad Čabar

091/916-3191
antun.arh@gmail.com
Pčelarska 4, Tršće

099/222-3372
alain.leskovar@gmail.com
Braće Žagara 11/4, Prezid

 051/822-170
mlakar.fanika@gmail.com
Goranska 91, Prezid

 051/825-216
blazenko.ozbolt@gmail.com
A. Muhvića 5, Mandli

 091/585-6893
andi.zagar@gmail.com
Zamost 35, Plešce

 091/726-9280
rok@gec.hr
Antuna Muhvića 44, Plešce

 098/928-0481
opg.pintar@gmail.com
Narodnog oslobođenja 23, Čabar

 099/740-1151
milan.zemljic@ri.t-com.hr
Franje Ožbolta Velikog, 51306, Čabar

Grad Delnice

 099/493-1411
andrej.baric.de@gmail.com
Frankopanska 17, Delnice

 099/281-2274
josip.juricic@gmail.com
Goranska 17, Delnice

 099/448-3744
mladen.mauhar@gmail.com
Sedalce 14a, Delnice

 099/785-3466
milospavic11@gmail.com
Vidikovac 3, Delnice

 099/581-2036
aldop956@gmail.com
Doli 19, Delnice

 098/923-2642
gordana548@yahoo.com
Risnjak 28, Crni Lug

 095/905-1976
opg@kodkorita.com
Selska 37, Crni Lug

 +385 99 210 4205
infodolinaleptira@gmail.com
Ševalj 11, Ševalj, Grad Delnice

Opg Dolina Leptira

 099/216-9383
ruzic.renata123@gmail.com
Kamenita 25, Delnice

Općina Fužine

 095/908-1081
opgblazina@gmail.com
Vrata 35, Vrata

 098/439-826
perkovic.marija@gmail.com
Klađe 39, Fužine

 098/1991-978
damir.zanoskar@gmail.com
Donje selo 48, Fužine

 091/512-4712
obrtborovnica@gmail.com
Belo selo 25a, Vrata

 091/645-3988
marko.frankovic@gmail.com
Kolibica 2/10, Fužine

 091/791 4417
boris.kovacevic2@ri.t-com.hr
Vrata 18, Fužine

 091/213-2434
zurkdoo@gmail.com
Vicićeva 31, Lič

 095/368-0055
farma.luzak@gmail.com
Pirovište 26, Lič

Općina Lokve

 095/550-8041
davorkafra@gmail.com
Rudolfa Strohala 39, Lokve

 099/216-3456
 wool@wool.hr
 Rudolfa Strohala 133/a, Lokve

Općina Mrkopalj

 095/862-1741
jakovac.vanja@gmail.com
Sunger 97, Sunger

 095/5999-598, 051/833-217
bojanf1075@gmail.com
Begovo Razdolje 13/D, Mrkopalj

 091/610-9733
obrtbitoraj@gmail.com
Stara cesta 26, Sunger

Općina Ravna Gora

Općina Skrad

 091/915-9344
mario.mance@ri.t-com.hr
Tuška 19, Skrad

 098/483-462
sneky9@gmail.com
V. Nazora 20, Skrad

 097/727-1282
Šiljar 26, Skrad

Grad Vrbovsko

 099/651-5452
pcelarstvoburic@gmail.com
Radnička 3, Vrbovsko

 092/117-2294
tmrvos@yahoo.com
Mamule 35, Gomirje

 099/685-2746
opgmrvos@gmail.com
Ljubošina 3b, Gomirje

ZELENA TRŽNICA

Mrkopalj – svaki petak od 16:00 do 18:00h (ljetno radno vrijeme od 17:00 do 19:00h)
Ravna Gora – svaka subota od 09:00 do 11:00h
Fužine – svaka subota od 15:00 do 17:00h
Vrbovsko – svaka subota od 09:00 do 12:00h

Opširnije

Podijeli s prijateljima