Jedinstvena Turistička zajednica Gorskog kotara

Krajem 2020. godine predstavnici devet goranskih gradova i općina; gradovi Vrbovsko, Čabar, Delnice, općina Fužine, Lokve, Mrkopalj, Brod Moravice, Skrad i Ravna Gora udružili su se u Turističku zajednicu Gorskog kotara i potpisali Sporazum o udruživanju lokalnih turističkih zajednica u Turističku zajednicu Gorskog kotara sa sjedištem u Delnicama. Direktor TZ-a Gorski kotar je Petar Hrg.

Gradovi i općine, zavisno od potreba, ustrojili su svoje turističko informativne centre (TIC).

Vlada je osigurala sredstva za različite projekte Turističke zajednice Gorskog kotara i uvedena je oznaka “Hrvatski gorski proizvod”.

Na stranici https://www.facebook.com/tz.gorskikotar  možete pročitati sve novosti i aktivnosti koje se događaju u Gorskom kotaru.