“Goranski cukrac” promotor goranskih dijalekata

Goranski cukrac igra važnu ulogu u očuvanju kulturne baštine Gorskog kotara kroz promociju dijalekata i dijalektalne književnosti za djecu, osiguravajući da ove jedinstvene jezične i kulturne osobitosti ne budu zaboravljene.

Dijalekti Gorskog kotara su specifični i značajno se razlikuju od standardnog hrvatskog jezika, a njihova promocija kroz književnost za djecu pomaže u očuvanju i prenošenju tog jezičnog naslijeđa na mlađe generacije. Kroz priče, pjesme i druge književne forme na dijalektu, djeca imaju priliku učiti o svojim korijenima, kulturnom identitetu i povijesti svog kraja na zanimljiv i pristupačan način.

Komisija u sastavu:
Davor Grgurić, goranski dijalektalni književnik
Marinko Krmpotić, profesor hrvatskog jezika
Natalija Mitrić, goranska dijalektalna pjesnikinja i predstavnik organizatora
izabrala je pobjednike natječaja u 2 kategorije, koji osvajaju priznanja:
 
🤩 3 – 4. RAZREDI:
1. mjesto: Eleonora Crnković, Mrkopalj (mentorica Bruna Mihelčić Fak)
2. mjesto: Tia Šutej, Brod Moravice (mentorica Dijana Arbanas) i Nikol Štiglić, Lokve (mentorica Marijana Rakas)
3. mjesto: Alina Mamula, Vrbovsko (PŠ Jablan, mentorica Radmila Hodinj) i Mario Jakovac, Lokve (mentorica Marijana Rakas)
 
🤩 5 – 6. RAZREDI:
1. mjesto: Mihael Beljan, Skrad (mentorica Sanja Despot Abramović)
2. Lucija Grgurić, Skrad i Lea Štimac, Skrad (mentorica Sanja Despot Abramović)
3. Vilim Tadejević, Mrkopalj (mentorica Zora Kružić)
 
Na natječaj je pristiglo još radova koji nisu zadovoljili oba kriterija natječaja (tema: Moj jezik i jezik: dijalekt – jedan od goranskih idioma) ali ih je komisija ocijenila i pohvalila one s najvećim brojem bodova.
 
U kategoriji „Zadovoljena tema, ali ne i jezik“ pohvaljujemo:
1. Korinu Kašelić, Vrbovsko
2. Esteru Stipeć, Vrbovsko
3. Mariju Samsu, Vrbovsko
(mentorica Manuela Valenčić)
 
U kategoriji “Zadovoljen jezik, ali ne i tema” pohvaljujemo:
1. Doris Crnković, Brod Moravice
2. Tiu Šutej, Brod Moravice
(mentorica Dijana Arbanas)
 
Čestitamo dobitnicima priznanja i pohvalnica!
Svim učenicima i mentorima zahvaljujemo na sudjelovanju i književnom druženju 🙂
Vidimo se dogodine! 🥰
Natječaj Dijalektalni istraživači bio je namijenjen razredima ili skupinama učenika iste škole pod vodstvom mentora.
Svaki razred/skupina trebala je istražiti svoj mjesni govor i prikupiti minimalno 30 specifičnih riječi i minimalno 15 frazema i uzrečica, a bodovala se količina i kvaliteta.
 
KATEGORIJA DIJALEKTALNE RIJEČI:
Priznanja:
1. mjesto – Zvjerići 3 Vrbovsko (3.r., mentorica Vesna Trope)
2. mjesto – Mladi čuvari baštine Vrbovsko (4.r., mentorica Jadranka Maravić)
3. mjesto – Mičkani Jablanci (PŠ Jablan, 1. i 3. r., mentorica Radmila Hodinj)
Pohvalnice:
1. Mahani pajdaši Brod Moravice (8.r., mentorice Sanja Despot Abramović i Jasna Šepac)
2. Giravske pajdaši Gerovo (PŠ Gerovo, 6.r., mentorica Sanja Klarić)
3. Mataferčki Ravna Gora (6.r., mentorica Romana Mance)
 
KATEGORIJA DIJELEKTALNI FRAZEMI:
Priznanja:
1. mjesto – Mataferčki Ravna Gora (6.r., mentorica Romana Mance)
2. mjesto – Mahani pajdaši Brod Moravice (8.r., mentorice Sanja Despot Abramović i Jasna Šepac)
3. mjesto – Mičkani Jablanci (PŠ Jablan, 1. i 3. r., mentorica Radmila Hodinj)
Pohvalnice:
1. Zvjerići 3 Vrbovsko (3.r., mentorica Vesna Trope)
2. Giravske pajdaši Gerovo (PŠ Gerovo, 6.r., mentorica Sanja Klarić)
 
OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko i OŠ Branimira Markovića Ravna Gora imaju čast postati prve dijalektalne školice u Hrvatskoj – u sklopu projekta (Ško)LICE DIJALEKTA.
Njima će se pridružiti i ostale škole koje su sudjelovale u natječaju:
OŠ Brod Moravice, PŠ Gerovo i PŠ Jablan.
 
Čestitke svim sudionicima natječaja! 🥳
 
Ulaganje u očuvanje jezične baštine je zalog za budućnost, pogotovo kada to rade djeca. 🙂
Do viđenja na ostalim sadržajima Goranskog Cukraca! 🥰
Na dijalektalnom kvizu, održanom 12.3.2024., u kojem je sudjelovalo 13 školskih timova pobijedila je PŠ Prezid (koja je u sastavu OŠ Petar Zrinski Čabar). Mentorice tima su Rezika Jašarević i Vilma Žagar, a u tim su se nalazili šestaši Matej Križ, Valerie Novak, Elizabeta Ožbolt, Lea Troha Mavar i Larissa Turk.
 
Na drugom mjestu nalazi se tim OŠ Branimira Markovića iz Ravne Gore (mentorica Romana Mance, tim: Ivano Bajt, Borna Kordiš, Fran Dolušić, Jakov Magdić i Boris Svetličić) a treći je tim OŠ Rudolfa Strohala Lokve (mentorica Andreja Marković, tim: Irina Čop, Andrija Bolf, Frida Klobučar i Tena Tonković.).
Čestitamo!! 🤩🤩🤩
Hvala svim timovima koji su sudjelovali, hvala mentorima i hvala svim goranskim školama koje prepoznaju važnost očuvanja dijalekata i mjesnih govora! ❤
Književni festival Goranski Cukrac promovira dijalekte i dijalektalnu književnost za djecu. 2023. su posjetili i dvije škole u Zagrebu. Upoznali su zagrebačke osnovnoškolce s jezičnim bogatstvom Gorskog kotara. Družili su se sa šestašima OŠ Jure Kaštelana i OŠ Malešnica u Zagrebu. Poklonili su im Gorski kotar kroz dijalekt i dijalektalnu književnost. Davor Grgurić približio je zagrebačkim mališanima delnički i lokvarski govor, a Natalija Mitrić brodmoravički govor. 
 

Podsjetimo se…

8. ožujka 2023. održan je 1. Goranski međuškolski dijalektalni kviz.

U kvizu je sudjelovalo 12 goranskih osnovnih škola (Vrbovsko, Moravice, Severin na Kupi, Gomirje, Jablan, Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora, Lokve, Mrkopalj, Fužine i Gerovo), a pobjednički tim činili su učenici Područne škole Ivana Gorana Kovačića, Severin na Kupi – Megy Muhar, Lana Luketić, Petra Lisac, Ivan Krajačić i Leon Maljevac. Drugo mjesto osvojila je ekipa OŠ Rudolfa Strohala Lokve u sastavu : Andrija Bolf, Frida Klobučar, Irina Čop i Tena Tonković, a treći je bio tim učenika  OŠ Brod Moravice  koji su činili Ines Legović, Paula Rački, Lukas Liker, Tia Šutej i Doris Crnković.

Natalija Mitrić, direktorica festivala i autorica kviza, ističe da je cilj kviza dobro se zabaviti i djecu potaknuti na istraživanje svog, ali i drugih goranskih dijalekata.

Nakon što je kviz završio za osnovnoškolce, preselio se na facebook Goranski Cukrac gdje su se 10tak dana do Uskrsa zabavljali s odraslima.  

Vrijedni čuvari goranskih dijalekata

Goranski Cukrac – dijalektalni književni festival za djecu u drugoj godini svoga postojanja širi svoje sadržaje i vremenski traje, s prekidima, gotovo cijelu 2023. godinu!

Počeo je još u prošloj godini, u studenom 2022., raspisivanjem 2 književna natječaja za goranske osnovnoškolce – Kajiku na goranskim idiomima i Zamračena (blackout) dijalektalna poezija. Natječaji su završili u siječnju, a rezultati su objavljeni na službenoj facebook stranici festivala Goranski Cukrac.

U travnju 2023. goranski osnovnoškolci družili su se s goranskim autorima: Zlatkom Pochobradsky, Davorom Grgurić i Natalijom Mitrić te po prvi puta i gošćom izvan goranskog dijalektalnog kruga Tatjanom Pokrajac Papucci koja je predstavila svoju istarsku čakavštinu. Obišli su Lokve, Delnice, Gerovo, Čabar, Fužine i Mrkopalj a čak 12 škola sudjelovalo je u online susretu sa Zlatom Bujan Kovačević.

Tijekom godine, na svim aktivnostima Goranskog Cukraca 2023. sudjelovalo je preko 800 djece iz svih goranskih škola i gostujuće škole iz Kostrene, a onda su se toj brojci priključili i zagrebački osnovnoškolci.

Ministarstvo kulture i medija prepoznalo je Goranski Cukrac i on se 2023. održao pod njihovim pokroviteljstvom. Medijski pokrovitelji Goranskog Cukraca su Novi list i Radio Gorski kotar.

Podijeli s prijateljima