Raspored odvoza komunalnog otpada u Općini Ravna Gora

Komunalni otpad na području djelovanja Komunalca d.o.o. Delnice, u Općini Ravna Gora, odvozi se prema slijedećem rasporedu:

Ponedjeljak: naselja: – Šije – Leskova Draga Ulice: – Riječka ulica – Brojska – Kralja Tomislava – Radinovo naselje – Šahovska – Kosa – Branimira Markovića – I.G.Kovačića od kbr. 140 do kbr. 365 – Matanovci – Stjepana Radića – Suhi Vrh – Vatrogasna – Školska – Ivana Mažuranića – Požganine – Pod Javorovom Kosom

Utorak: naselja: – Dedin – Kupjak – Stara Sušica – Ulice: – I.G.Kovačića od kbr. 1 do kbr. 140 – Vrh – Bajt – Pod Rub

Raspored odvoza reciklabilnog otpada ( spremnik s narančastim poklopcem) u 2023. godini:

Stara Sušica – 09.05., 04.07., 01.08., 12.09., 10.10., 14.11., 12.12.

Kupjak – 10.05., 05.07., 02.08., 13.09., 11.10., 15.11., 12.12.

Ravna Gora, Šije, L. Draga, Stari Laz: 27.04., 25.05., 20.07., 17.08., 28.09., 26.10., 30.11.,14.12.

Raspored odvoza PAPIRA i KARTONA u 2023. godini:

Općina Ravna Gora, Općina Mrkopalj i Općina Lokve – 25.01. 22.02. 21.03. 19.04. 17.05. 14.06. 12.07. 09.08. 06.09. 04.10. 08.11. 06.12.

Mole se korisnici da spremnike za pražnjenje postave uz javnu površinu do 06:00 sati na dan odvoza.

Podijeli s prijateljima