Dodjela potpora male vrijednosti poduzetnicima i obrtnicima na području Gorskog kotara

Na temelju točke IV. Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima na području Gorskog kotara za razvoj turističkog poduzetničkog potencijala za 2023. godinu (,,Službene novine” broj 26/23), članka 52. stavka 1. točke 23. Statut Primorsko-goranske Županije (,,Službene novine” broj 23/09, 9/13,25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o rada Župana Primorsko-goranske Županije (,,Službene novine” broj23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske Županije dana 28. kolovoza2023. godine, donio je odluku o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekata dodjelu potpora temeljem programa dodjele potpora male vrijednosti mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima na području Gorskog kotara za razvoj turističkog poduzetničkog potencijala za 2023. godinu.

Javni poziv

OBRASCI

Podijeli s prijateljima